Wynajm budynku piekarni w m. Wierzba

Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr 111 /2012 z dnia  1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Lokal w budynku piekarni usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Lokal użytkowy
o pow. 86,39 m²  oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

2,00 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

alt

Skip to content