Wynajm Budynku piekarni mechanicznej

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
nr  69 /2011 z dnia  22 listopada 2011 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 370,95 m²  wraz z przyległym gruntem

Produkcja pieczywa

3,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku

 

Skip to content