Wynajem lokalu w budynku pawilonu o pow. 91,20 m²

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  150 /2013 z dnia  15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb: Wierzba

Lokal w budynku pawilonu handlowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Lokal jednokondygnacyjny o pow. 91,20 m² oraz  przyległy grunt

Działalność gospodarcza

12,0 zł brutto za 1m² powierzchni lokalu

Skip to content