Wynajem lokalu usytuowanego na działce nr 488/2 Stary Zamość

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość

nr 292 /2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

Lokal usytuowany na działce nr 488/2

 

 

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy o pow. 16 m² wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

250,0 zł netto

Skip to content