Wynajem budynku piekarni mechanicznej – termin do 5.03.2012r.
Stary Zamość, 25.01.2012


WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ


działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości ,

że w dniu 9.03.2012 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku piekarni mechanicznej o pow.370,95 m² (bez wyposażenia) stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, położonego na działce nr 102/1 w miejscowości Wierzba.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o powierzchni  370,95 m²  przeznaczony  do produkcji pieczywa .
Wywoławcza wysokość czynszu –  3,0  zł  brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 5.03.2012 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wadium w wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 42 lub  w Urzędzie Gminy pok. nr 14WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński
Skip to content