Wynajem budynku na dz. nr 102/1

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  248 /2010 z dnia  31 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO


 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek pawilonu handlowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek dwukondygnacyjny         o pow. 895,70 m²          wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności handlowej

5,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku

 

Skip to content