Wynajem budynków na działce nr 102/1 Wierzba

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  9/2011 z dnia  1 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny         o pow. 370,95 m² wraz z przyległym gruntem

Produkcja pieczywa

4,0 zł brutto

za 1m²

powierzchni

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 455m² wraz z silosami i przyległym gruntem

Skup zboża

 

1,50 zł brutto

za 1m²

powierzchni

 

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce nr 102/1

 

 

Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 912,14 m² wraz z przyległym gruntem

Sprzedaż materiałów budowlanych

1,50 zł brutto

za 1m²

powierzchni

 

Skip to content