Wykazu nieruchomości z dnia 5.08. 2014r. przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

Budynek po zlewni mleka usytuowany na działce nr 258/2  o pow. 0,05 ha

 

 

 

 

 

Budynek   jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 54m2

Działalność usługowo-handlowa

branży przemysłowej

1,00zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Małe

3/4 części z działki nr 475

 

3/4 z R IVa – 0,11 ha

3/4 z R IVb – 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

3/4 z 0,33 q. p. rocznie

3/4 części z 0,31 ha z   działki                 nr 476 o pow. 0,41ha

 

3/4 z R IVb – 0,02 ha

3/4 z R V     – 0,29 ha

użytkowanie rolnicze

 

3/4 z 0,43 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,09 ha gruntów ornych z działki nr 235/14   o pow. 13,21ha

 

       R II – 0,04

       R IIIa – 0,05

użytkowanie rolnicze

0,28 q. p. rocznie

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 240/2014 z dnia 5.08. 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/2   o pow. 2,91 ha

 

 

 

 

    

     R II –   0,61 ha  

     R IIIa – 0,09 ha

 

użytkowanie rolnicze

 

2,32 q. p. rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

 

0,73 ha z działki  nr 235/14 o pow. 13,21ha

 

 

 

    

 

     Ł II – 0,73 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

 

1,97 q. p. rocznie

3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,25 ha z działki    nr 235/14  o pow. 13,21 ha

 

 

 

     R II- 0,08 ha

     R IIIa-0,17 ha

 

 

użytkowanie rolnicze

 

 

0,75 q. p. rocznie

Skip to content