Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu nr 152/2013 z dnia 27.02. 2013 r

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek magazynu nawozowego usytuowany na działce nr 102/1
w obrębie Wierzba

 

 Budynek jednokondygnacyjny
o pow. 912,14 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Budynek administracyjno-magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

    Budynek dwukondygnacyjny
o pow. 535,44 m² oraz przyległy grunt

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,50 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej pomieszczeń budynku

Skip to content