Wykaz nr 72 /2015 z dn. 25.11. 2015r. nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  72 /2015 z dnia  25.11. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Kolonia Udrycze

Budynek sklepu usytuowany na działce nr 189

w obrębie Kolonia Udrycze

kw nr ZA1Z/00102718/7

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 68 m²  oraz przyległy grunt  o pow.100  m²   

Prowadzenie działalności gospodarczej

150 zł brutto za  68 m² powierzchni użytkowej budynku

                                                                            

Skip to content