wykaz nr 32/2015 z 18.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 32  /2015 z dnia 18.06. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek byłej piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 370,95 m2  oraz przyległy grunt 

Prowadzenie działalności gospodarczej

700 zł brutto za 370,95 m2 powierzchni użytkowej budynku

Skip to content