wykaz nr 183/2013 z dnia 4 października 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 183 /2013  z dnia  4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Wola

działka nr 327/1

0,43 ha

 RIVa 0,38 ha
R V   0,05 ha

użytkowanie rolnicze

0,82 q
pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Udrycze Koniec

działka nr 754/1 

0,30 ha

RIIIb 0,24 ha,               RIVa 0,06 ha

użytkowanie rolnicze

0,70 q
pszenicy rocznie

Skip to content