wykaz nr 182 /2013 z dnia 4 października 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr  182 /2013 z dnia  4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość
Obręb : Chomęciska Duże

Budynek sklepu usytuowany na działce nr 538   

 

 

Budynek jednokondygnacyjny         o pow. 31,17 m²          oraz  przyległy grunt     o pow. 51,87 m²               

Działalność gospodarcza

470,0 zł  brutto

Skip to content