Wykaz nr 128 /2016 z dnia 21.10. 2016 r. dot. wynajmu sklepu Udrycze-Wola

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 128 /2016 z dnia 21.10. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej   oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1 Gmina:
Stary Zamość
Obręb :
Udrycze-Wola

Budynek sklepu   usytuowanym na działce nr 258/3

  Budynek jednokondygnacyjnym
o pow. 95 m² oraz grunt o pow.500 m ²
Prowadzenie działalności gospodarczej 400 zł brutto za
95 m² powierzchni użytkowej budynku
Skip to content