Wykaz nierychmości do dzierżawy nr 78/2015 z dnia 18.12.2015

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 78/2015   z dnia 18.12.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

                                                          

Lp

właściciel

miejsce położenia nierucho-
mości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość wywoławcza czynszu najmu w q pszenicy

1

2

3

4

5

6

1

Gmina Stary Zamość

Obręb : Chomęciska Duże

działka nr 389

0,81 ha

R IIIb 0,22 ha
R IVa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

1,77 q

2

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

R II 0,21 ha
R IIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

1,20 ha z działki nr 912/5

1,20 ha

R II 0,32 ha
R IIIa 0,88 ha

użytkowanie rolnicze

3,55 q

działka nr 1125

1,44 ha

R IIIa 0,66 ha
R IIIb 0,32 ha
R IVa 0,15 ha
R V 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

3,78 q

działka nr 1128

2,67 ha

R IVa 0,17 ha
R V 2,50 ha

użytkowanie rolnicze

1,61 q

działka nr 549

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 550

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 551

0,17 ha

Ł III 0,17 ha

użytkowanie rolnicze

0,32 q

działka nr 943/3

1,16ha

R II 0,32 ha
R IIIb 0,38 ha
R IVa 0,21 ha
R V 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,57 q

0,80 ha z działki nr 912/5

0,80 ha

RII 0,21 ha
RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

działka nr 543

0,20 ha

Ł III 0,20 ha

użytkowanie rolnicze

0,38 q

153/189 z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,26 ha,
RIIIa 0,36ha

użytkowanie rolnicze

4,00 q

285/349 z działki nr 955

3,49 ha

RIIIb 0,73ha,
RIVa 0,40ha,
RV 2,63ha

4,16 q

3

Gmina Stary Zamość

Obręb : Udrycze Wola

działka nr 331/1

1,20 ha

R IVa 0,83 ha,
R V 0,37 ha

użytkowanie rolnicze

1,93 q

1,09 ha z działki nr 667/1

1,09 ha

R IIIa 0,64ha,
RIVa 0,23ha,
RV 0,22ha

użytkowanie rolnicze

2,39 q

0,60 ha działka nr 413

0,60 ha

RIIIa 0,35ha,
RIIIb 0,20 ha,
RIVb 0,05ha

użytkowanie rolnicze

1,53 q

4

Gmina Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 377

1,02 ha

RIIIa 0,78ha,
RIIIb 0,24ha

użytkowanie rolnicze

2,76 q

2,46ha z działki nr 378/4

2,46 ha

RIIIa 0,12ha,
RIIIb 0,73ha,
RIVa 1,61ha

użytkowanie rolnicze

5,47 q

0,60 ha z działki nr 309

0,60 ha

RIIIa 0,10 ha,
RIIIb 0,09 ha,
RIVa 0,41ha

użytkowanie rolnicze

1,36 q

Skip to content