Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Udrycze-Wola działka nr 402/2

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość

nr  48/24  z dnia 15.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości pow.

nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

wysokość czynszu dzierżawnego
1. Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze – Wola

1,06 ha z działki

nr 402/2

2,22 ha RIIIb 1,06 ha

 

użytkowanie rolnicze 2,54 q

pszenicy rocznie

 

 

Skip to content