Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 667/2 Udrycze-Wola

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 168 /2013  z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość
obręb: Udrycze Wola

 

 

 

działka nr 667/2

 

 

 

0,5724 ha

 

 

 

 

 

 

Ls II      0.1177 ha
Ls V      0,3806 ha
Lz-R V  0,0741 ha

 

 

 

niezabudowana

 

 

9695,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 11 .09.2013 r.                   

                                                                                             

 

Skip to content