wykaz nieruchomości rolnych działka nr 824/1 i 824/2 przeznaczonych do sprzedaży w m. Wierzba

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr 179/2013  z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

Lp

właściciel
miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

Gmina Stary Zamość
  obręb: Wierzba

 

działka nr 824/1

 

 

0,30 ha

 

 

R IIIb       0.24 ha
R IVa       0,06 ha

 

 

niezabudowana

 

 

3138,00 zł

 

Gmina Stary Zamość
  obręb: Wierzba

 

działka nr 824/2

 

 

0,13 ha

 

 

R IIIb       0,03 ha
B/R IIIb   0,10 ha

 

niezabudowana

 

 

2838,00 zł

    

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 6 .11.2013 r.

Skip to content