Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu nr 23/2015 z dnia 14 maja 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 23/2015 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                  

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek administracyjno – magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

 

 

Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m² oraz przyległy grunt o powierzchni 150 m²

Działalność gospodarcza

1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej budynku

 

Skip to content