Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 65 /2015 z dnia 28.10.2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość Nr 65 /2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Stary Zamość

obręb: Stary Zamość

 

 

 

 

 

 

 

działka nr 244/3

kw nr ZA1Z/00056952/1

 

 

0,50 ha

 

 

 

R IVa       0.09 ha

R IVb       0,27 ha

Ps V         0,14 ha

 

 

rolna

 

 

 

 

6520,00 zł

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.782 z późn. zm. ) upływa z dniem 10 .12.2015 r.

 

 

                                                                                                                

Skip to content