Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (nr 43/2015 z dn. 06.08.2015r)

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 43/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

                                                                                                                         

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

1,00 ha z działki nr 235/14

13,24 ha

R II 0,33 ha, RIIIa 0,42ha

R IIIb 0,25 ha

użytkowanie rolnicze

2,90 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

 

8,28 ha

RII 0,21ha, RIIIa 0,59 ha

użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Skip to content