Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 15/2015 z dnia 23.03.2015r

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 15./2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina:

Stary Zamość

Obręb:

Stary Zamość

działka nr 166/2

0,60ha

 

 

R IIIa 0,29 ha

R III b 0,31 ha

użytkowanie rolnicze

 

1,56 q pszenicy rocznie

2

Gmina:

Stary Zamość

Obręb:

Stary Zamość

działka nr 244/3

 

0,50 ha

R IVa 0,09 ha

R IV b 0,27 ha

Ps V 0,14 ha

    

użytkowanie rolnicze

 

0,62 q pszenicy rocznie

 

Skip to content