Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy z dn. 05.08.2016

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 110/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Stary Zamość

0,70 ha z działki nr 235/14 13,24 ha Ł II 0,70 ha użytkowanie rolnicze

1,89 q

pszenicy rocznie

0,47 ha z działki nr 235/14 13,24 ha R IIIa 0,13 ha,
Ł II 0,34 ha
użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

0,80 ha z działki nr 912/5

8,28 ha

RII 0,21ha,
RIIIa 0,59 ha
użytkowanie rolnicze

2,37 q

pszenicy rocznie

153/189 ha z działki nr 918

1,89 ha

RII 0,32 ha,
RIIIa 0,44 ha,
RIIIb 0,91 ha,
RIVa 0,20 ha,
RV 0,02 ha
użytkowanie rolnicze

3,99 q

pszenicy rocznie

285/349 ha z działki nr 955 3,49 ha R IVa 0,29 ha,
R V 3,20 ha
użytkowanie rolnicze

1,80 q

pszenicy rocznie

Skip to content