Wykaz nieruchomości nr 251 /2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 251 /2010 z dnia 23 kwietnia  2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomo-ści

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

1.Budynek piekarni mechanicznej usytuowany na działce nr 102/1

 

 

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 370,95 m² wraz z przyległym gruntem

Produkcja pieczywa

8,0 zł brutto za 1m² powierzchni budynku

2.Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 455,00 m²  wraz z silosami i przyległym gruntem

Skup zboża

2,0 zł brutto za   1 m² powierzchni budynku

 

 

3. Budynek magazynu materiałów budowlanych usytuowany na działce           nr 102/1

 

Budynek jednokondygnacyjny o pow. 912,14 m²  wraz z przyległym gruntem

Sprzedaż materiałów budowlanych

2,0 zł brutto za   1 m² powierzchni budynku

 

 

Skip to content