Wykaz nieruchomości do wynajmu zał nr 46 /2015 z dnia 26.08. 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 46 /2015 z dnia 26.08. 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przezna-
zenie nierucho-
mości i sposób jej zagospo-darz-wania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina:
Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Parter z rampą i piwnica  w budynku administracyjno-magazynowym usytuowanym na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

kw nr ZA1Z/00056259/3

Parter z rampą i piwnica

( jedna kondygnacja)                   w dwukonnygnacyjnym budynku administra-cyjno-magazynowym o pow. 186,126 m²  oraz przyległy grunto pow. 150 m ²

Prowadzenie działalności gospodarczej

1,35 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej                            budynku

Skip to content