Wykaz do wynajmu Nr 107 /2016 z dnia 11.07. 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 Nr 107 /2016 z dnia 11.07. 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powie-rzchnia nieru-chomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek magazynu zbożowego usytuowany na działce nr 102/1

w obrębie Wierzba

 

Budynek jednokondygnacyjny

o pow. 455,00 m² oraz przyległy grunt      

Prowadzenie działalności gospodarczej

3,0 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej budynku

Skip to content