Wsparcie GOPS w związku z zagrożeniem epidemicznym

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje o wprowadzeniu dyżurów telefonicznych dla osób, które potrzebują wsparcia w związku z zagrożeniem epidemicznym , w tym szczególnie objętych kwarantanną.

Osoby, objęte kwarantanną, a także starsze, samotne i niepełnosprawne niemogące własnym staraniem zapewnić sobie posiłku, produktów żywnościowych lub innych niezbędnych potrzeb bytowych mogą zgłaszać swoje potrzeby pod numerami telefonów : 84 616 32 43, 512 434 980 czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 oraz telefon komórkowy: 505 130 277 czynny codziennie od 7.30 do 19.00. Można również kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej : gops-stzamosc@wp.pl.

Ponadto GOPS uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Aplikację kwarantanna domowa na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej . W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej. Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę są przesyłane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich pięć razy dziennie, o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00, w tym również w sobotę i niedzielę. Dane te na bieżąco przekazywane są do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej.


GOPS informuje również o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku między 8.00 a 19.00 telefonicznie pod numerem: 84 687 29 58, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, które świadczy wsparcie psychologiczne także w dni robocze od 14.00 do 19.00 pod numerem telefonu : 517 403 119.

Skip to content