Wręczenie promes na drogi 11 marca 2019 roku

2019 03 11 promesa na drogi 3801 | GALERIA | W poniedziałek 11 marca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia promes w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tym razem pomoc ta została udzielona 48 samorządom województwa lubelskiego.

Promesy z rąk W-ce Marszałka Sejmu Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w imieniu gminy Stary Zamość odebrał Wójt Gminy  Waldemar Raczyński.

Nasza gmina otrzymała dwie promesy. Jedną w kwocie 707.000 zł na odbudowę drogi w miejscowości Udrycze Wola o długości 1700 m. Druga promesa w kwocie 129.576 zł. została przyznana na utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego o długości 261 m w Majdanie Sitanieckim.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content