Wręczenie promes dla jednostek OSP

premesa dla osp 09 10 2019 7742 | GALERIA | W środę 9 września 2019 roku w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 174 jednostek OSP powiatu zamojskiego. Każda z nich otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł. Ogółem na zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubelskim” rząd przekazał ponad 8 mln zł. w tym na powiat zamojski przypadło ponad 1 mln. zł. Dofinansowanie to otrzymały także wszystkie jednostki z naszej gminy. Przeznaczone jest ono na podniesienie sprawności strażaków biorących udział w akcjach na terenie gminy Stary Zamość i organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. W ramach tego zostaną zakupione ubrania koszarowe i hełmy.

Ponad to zostaną zakupione mundury wyjściowe dla strażaków biorących udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w ramach działań prewencji społecznej na terenie gminy Stary Zamość.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content