Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców do Budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 z planami sytuacyjnymi

budowa obwodnicy zamoscia inwestor

 

W związku z realizacją dokumentacji pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przetargowych dla CZĘŚCI 2 – „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74” oraz w nawiązaniu do organizowanego spotkania informacyjnego w dniu 14.09.2022r. godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem, przekazujemy materiały w wersji elektronicznej, które zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym.

Materiały zawierają:

  1. Ulotka
  2. Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców
  3. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. 1.0)
  4. Plany orientacyjne – wariant 1C, 2 i 3A w skali 1:5 000 zawierające granice istniejących nieruchomości (rys. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3)

 

Prosimy o przekazanie uwag i wniosków do dnia 30.09.2022r. pocztą na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
Rozpatrywane będą wnioski zawierające imię, nazwisko, adres i podpis wnioskodawcy.

 

Pliki do pobrania:

Ulotka z informacjami na temat inwestycji oraz terminu składania wniosków z uwagami

Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców

Plany orientacyjne Budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

 

 obwodnica zamoscia mini

 

 

 

Skip to content