Wizyta biskupa w Starym Zamościu

wizyta biskupa 2022 05 24 3799 | GALERIA | Podczas dwudniowej wizytacji parafii Stary Zamość (22-23 maja 2022 roku) przez Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka miały miejsce spotkania z mieszkańcami.

I tak w poniedziałek biskup wraz z ks. dziekanem Mirosławem Sawką i ks. Krzysztofem Hawro odwiedził Dom dla bezdomnych w Krasnem, gdzie został powitany przez Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego, pracowników i podopiecznych schroniska.

Następnie udał się do Szkoły Podstawowej w Wierzbie, gdzie spotkał się z uczniami z klas II i III, oraz ich wychowawcami i dyrekcją szkoły. Dzieci przedstawiły dostojnym gościom między innymi historię szkoły. Następnie udał się do nowego budynku szkoły , gdzie zwiedzał izbę poświęconą jej patronowi Karolowi Namysłowskiemu. Eksponaty znajdujące się tam zostały poddane w ostatnim czasie renowacji. Ks. Biskup w asyście gości zwiedził także salę pamięci po gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu, które funkcjonowało w tym budynku przez 17 lat.

Wizytę w szkole zakończyło spotkanie z gronem pedagogicznym. Ks. biskup interesował się i wypytywał o funkcjonowanie szkoły. Padło też pytanie o bezpieczeństwo dzieci, z racji przebiegającej obok szkoły trasy S-17, oraz o kontakty szkoły z rodzicami. Dyrekcja szkoły chwaliła się swoimi uczniami, którzy biorą udział w różnych konkursach i zajmują wysokie lokaty, często o zasięgi ogólnokrajowym. Ze strony grona nauczycielskiego padły ciepłe słowa pod adresem księży wikariuszy Tomasza i Krzysztofa, którzy pracują w szkole jako katecheci

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content