Świąteczne tradycje
mini wystawa geopark 9361

Jak co roku w okresie Wielkiej Nocy Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, kultywując świąteczne tradycje ogłosił Konkurs Wielkanocny na najładniejszą pisankę, palmę lub ozdobę świąteczną. Ogółem wpłynęły 44 prace z czterech kategorii wiekowych.
Komisja oceniając zgłoszone prace brała pod uwagę: wartość artystyczną, poziom wykonania, zgodność z tradycją i pomysłowość wykonywanych ozdób świątecznych.
I tak w I kategorii wiekowej (klasy od „0″ do III) za pisankę: pierwsze miejsce zajął Grzegorz Kulas ze Szkoły Podstawowej w Udryczach, drugie miejsce zajęli: Adrian Kołyga ze Szkoły Podstawowej w Krasnem i Mateusz Kasiura ze Szkoły Podstawowej w Udryczach.
Trzecie miejsce zajęli: Łukasz Mnich i Bartek Stadnik ze Szkoły Podstawowej w Udryczach.
Za wykonanie ozdoby świątecznej w tej samej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Weronika Szubtarska. II miejsce zajęła Milena Raczyńska obie ze Szkoły Podstawowej w Krasnem,
III miejsce przypadło dla Martyny Madyniak ze Szkoły Podstawowej w Udryczach.
W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) komisja przyznała wyróżnienia: za pisankę dla Pauliny Grzybowskiej i Aleksandry Kliszcz ze Szkoły Podstawowej w Krasnem; za ozdobę świąteczną dla: Natalii Królikowskiej ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Mateusza Łukasika ze Szkoły Podstawowej w Krasnem.
W trzeciej kategorii wiekowej (gimnazjum) także przyznano wyróżnienia: za pisankę dla Aleksandry Królikowskiej; za ozdobę świąteczną dla Aleksandry Królikowskiej i Justyny Pieczykolan.
W czwartej kategorii wiekowej (dorośli) za pisankę komisja przyznała: I miejsce dla Anny Ignaciuk, II miejsce dla Ewy Okrzesiak i III miejsce dla Zuzanny Liga.
W kategorii palma przyznano wyróżnienie dla Anny Topolskiej. W kategorii ozdoba świąteczna I miejsce zajęły Małgorzata Wożniak i Halina Gęsicka, II miejsce Teresa Kaluźniak, III miejsce Janina Chmielewska.
Wyróżnione osoby otrzymają nagrody rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content