„Wirtualna społeczność szkolna”

mini_wirtualna_spoecznosc_szkolna

| GALERIA |

To już kolejny projekt edukacyjny realizowany wspólnie przez Urząd Gminy w Starym Zamościu i Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu.
Realizacja projektu odbyła się od 01 lutego do 30 czerwca 2012 roku z funduszy EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich.
W ramach projektu szkoła otrzymała kwotę 41.948,52 zł.. W ramach tej sumy zaprojektowano i uruchomiono szkolny portal internetowy szkoły. Każdy z uczestników ma własne konto do logowania się i do serwisu i może samodzielnie umieszczać w nim materiały.
W projekcie wzięło udział 70 uczniów, 24 nauczycieli i 10 rodziców.
Rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, natomiast uczniowie w konkursie internetowym „Moja Gmina”. Konkurs miał na celu promocję i zapoznanie się z najciekawszymi zakątkami swojej miejscowości, czy też gminy.
Kapituła konkursu wybrała pięć najlepszych prac. Nagrody rzeczowe (akcesoria komputerowe i MP-3) zwycięzcom wręczył jako Przewodniczący Kapituły konkursu Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
I miejsce zajęła Patrycja Denis
II miejsce zajęła Dominika Łój
III miejsce Karolina Derkacz
IV miejsce Łucja Walczak
V miejsce Tetyana Praktyka

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content