Wigilia w GOK

wigilia w gok 2016 12 18 9527 | GALERIA | 18 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu miała miejsce Wigilia Gminna, w której uczestniczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, dyrektorzy szkół, radni i sołtysi, zespoły śpiewacze, oraz rodzice dzieci występujących w przedstawieniu.

W tym roku dzieci z koła teatralnego działającego w GOK wystąpiły z przedstawieniem pt. „Królowa Śniegu”

Scenariusz na podstawie baśni H.Ch. Andersena napisała i wyreżyserowała, oraz scenografię wykonała Katarzyna Król. Choreografię taneczną przygotował Norbert Kowalczuk.

Po przedstawieniu w świąteczny nastrój wprowadziły nas zespoły śpiewacze Udryczanki i Canto prezentując kolędy.

Przedświąteczne spotkanie było także okazją do wręczenia zespołom śpiewaczym działającym przy GOK Stary Zamość dyplomów i nagród rzeczowych za wieloletnią działalność artystyczną, popularyzację twórczości ludowej i promocję Gminy Stary Zamość, przez Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Dyrektora GOK Magdalenę Sienkiewicz-Karwacką.

Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie życzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem, po czym zasiedli na poczęstunek przygotowany przez GOK i rodziców.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content