W świecie poezji – II Gminny Konkurs Recytatorski
w_swiecie_poezji

gleria

30 marca 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski pt. „W świecie poezji”. Zgłosiło się 44 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie wiersz oraz fragment prozy. Komisja w składzie: T. Bronikowska, E. Czarny i A. Domina oceniała dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Spośród 22 uczestników z pierwszej kategorii komisja przyznała I miejsce dla Aleksandry Goździuk z Oddziału Przedszkolnego w Wierzbie, II miejsce zajęła Weronika Ordyniec ze Szkoły Podstawowej w Udryczach. Wyróżniono także 2 osoby: Wiktorię Tchórz ze Szkoły Podstawowej w Krasnem za wiersz Ewy Pichno-Pietrzyk pt. „Miś rowerzysta” i Darię Łój ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie za wiersz Haliny Szyerowej pt. „Pisanki”.

W drugiej kategorii recytatorów zgłosiło się 17. Przyznano I miejsce dla Pauliny Szymala ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, II miejsce dla Pauliny Kukułowicz ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, oraz dwa wyróżnienia dla Mai Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Krasnem za wiersz Elizy Sarneckiej-Mahoney pt.” Krasnoludek” i Weroniki Kwoka ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie za wiersz Jana Twardowskiego pt.”Śpieszmy się kochać ludzi”.
Do czwartej kategorii (dorośli) zgłosiło się 5 osób. I miejsce zajęła Wiesława Jagiełło z Krasnego, II miejsce Barbara Jaworska z Kol. Krasne. Wyróżnienia przyznano Marii Bęcal i Mirosławie Łukaszczuk.
Laureaci konkursu dostali nagrody a pozostali uczestnicy drobne upominki.
Zwycięzcy z I i II kategorii wiekowej 05 maja 2010 wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych pt. „Niektórzy lubią poezję…” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krzaku gm. Nielisz.

Fot. i oprac. E.Czarny

Skip to content