W Starym Zamościu na ludowo

miniprzegld_pieni_ludowych_11.10.2012_02

| GALERIA |

W czwartek 11 października 2012 roku w sali Szkoły Podstawowej w Wierzbie odbył się
I Gminny Przegląd Pieśni Ludowych. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Klub Seniora działający przy Starozamojskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych.
Przegląd ten jest jednym z elementów realizowanego projektu „Ocalić od zapomnienia”
Mimo, że tego typu przegląd był zorganizowany po raz pierwszy, to do każdej z sześciu grup wiekowych zgłosiły się zespoły i soliści. Ogółem wystąpiło 7 zespołów i 2 solistów.
Jako ekspert muzyczny wykonawcom przysłuchiwał się Pan Ryszard Badach, który po zakończeniu występów udzielał indywidualnych porad w zakresie prawidłowego prowadzenia zespołów śpiewaczych i wykonywania utworów ludowych.
Wszyscy wykonawcy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Zamojska.
Podsumowując i dziękując wykonawcom za udział w przeglądzie dyrektor GOK Magdalena Sienkiewicz-Karwacka wyraziła nadzieję, że stanie się on już w naszej gminie tradycją i wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content