W drorze do poezji
mini_w_drodze_do_poezji_4792

| GALERIA |

W Starym Zamościu stały się już tradycją konkursy recytatorskie. Wcześniej był to konkurs leśmianowski, obecnie tą tradycję kultywuje Gminny Konkurs Recytatorski „W drodze do poezji” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Starym Zamościu. Corocznie konkurs gromadzi liczne grono recytatorów. W tym roku 19 kwietnia 2012r. do konkursu w czterech kategoriach wiekowych zgłosiło się 79 recytatorów.
Komisja oceniała: dobór repertuaru, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii „O” – dzieci najmłodsze z klas przedszkolnych recytowały dwa wierszyki, natomiast w pozostałych czterech kategoriach trzeba było zaprezentować wiersz i dowolny fragment prozy.
W najmłodszej grupie wiekowej wystąpiło 21 uczestników konkursu.
I miejsce zajęła: Natalia Bełkot z kl. O”B” Szkoły Podstawowej w Wierzbie przygotowana przez Panią Beatę Miciuła.
II miejsce: Klaudia Bieganowska kl. O”A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie
III miejsce: Julia Mazurek kl. O”A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, obie przygotowane przez Panią Ewę Herbin,
Wyróżnienienia otrzymali: Marcin Goździuk i Gabriela Kłoczek z kl. O”B”, Bartek Karpowicz z kl.O”C” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, oraz Sylwia Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Krasnem .
Najwięcej recytatorów, bo aż 38 wystąpiło w I grupie wiekowej(kl. I-III)Tam Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce dla Jana Zimińskiego z kl.II „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie,
II miejsce zajęła Aleksandra Goździuk z kl. II „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie,
Oboje uczestnicy przygotowani przez Panią Marię Dorosz.
III miejsce zajął Hubert Sobestiańczuk z kl. II „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przygotowany przez Panią Zofię Szewczyk.
Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej przyznano dla: Joanny Paruch kl. II”A” i Kacpra Kani z kl. II „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.
W II kategorii wiekowej wystąpiło 13 uczestników.
I miejsce zajęła Kamila Dudka z kl. IV „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, przygotowana przez Panią Bożenę Neczaj
II miejsce zajęła Adrianna Szpot z kl. IV”B” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, przygotowana przez Panią Wiolettę Sidor
oraz III miejsce Aneta Nizioł kl. IV „A” ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, przygotowana przez Panią Bożenę Neczaj
III kategorię wiekową reprezentowało 6 gimnazjalistów ze Starego Zamościa.
Wśród nich I miejsce zajęła Patrycja Denis przygotowana przez Panią Małgorzatę Niedziela.
II miejsce: Natalia Juszczak, III miejsce: Ewa Cisło obie przygotowane przez Pana Jerzego Pitka .Bezkonkurencyjna była kategoria IV, reprezentowana tylko przez jedna osobę.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content