W drodze do aktorstwa 2011
mini_przeglad_teat_2011-11_0081

| GALERIA |

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu już po raz VII zorganizował Przegląd Teatrzyków „W drodze do aktorstwa”. 25 listopada 2011 roku do konkursu przystąpiło pięć zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego zespołów, tworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów i zespołów teatralnych, oraz prezentacja twórczej pracy dzieci i młodzieży.

Komisja konkursowa oceniała rekwizyty i dekoracje, wyrażanie ekspresji werbalnej oraz ogólny wyraz artystyczny przedstawienia.

I miejsce otrzymał zespół ze Szkoły Filialnej  w Udryczach za przedstawienie pt. „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Zespół prowadzony jest przez Panie Czesławę Zimińskią i Małgorzatę Wandzak.

Ponad to Komisja przyznała wyróżnienia dla Patrycji Niedużak z zespołu „Iskierki” działającego przy GOK Stary Zamość za rolę „stracha” w przedstawieniu pt. „Wszystkie smoki o tym wiedzą” prowadzonego przez Panią Katarzynę Król.

Wyróżnienie otrzymały także  Martyna Soboń, Karolina Derkacz i Weronika Kwoka z Gimnazjum w Starym Zamościu za role w przedstawieniu pt. Cinderella. Kopciuszek w języku angielskim. Zespół przygotowała pani Beata Zimińska.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content