VII Międzygminny Przegląd Ludowy

przeglad ludowy 09 10 2019 7938 | GALERIA | W niedziele 20 października w Starym Zamościu odbył się VII Międzygminny Przegląd Ludowy, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu przy współudziale: Wójta Gminy Stary Zamość, Banku Spółdzielczego w Izbicy, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu.

Celem przeglądu jest prezentacja i ożywienie lokalnego ruchu artystycznego. Jego uczestnicy mogli zaprezentować się w trzech kategoriach: śpiew (dzieci i młodzież) – dwa utwory ludowe, kulinaria– jedna potrawa i jeden deser z kuchni regionalnej i rękodzieło– pięć prac wykonanych samodzielnie o charakterze ludowym.

W tegorocznym przeglądzie wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Swoje wyroby rękodzielnicze pokazało 25 twórców. Na scenie wystąpiło: 12 zespołów, 3 solistów i 1 duet. Potraw regionalnych było aż 28.

Wszystkie kategorie oceniali jurorzy: Katarzyna Figura z Zamojskiego Domu Kultury, Zdzisław Cyc- PHU „Dreams”, Joanna Patron- właścicielka galerii „W ramach sztuki” i Dominika Witkowska- Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

W kategorii rękodzieło I miejsce zajęła Krystyna Tchórz ze Starego Zamościa, II miejsce przypadło Danucie Budzyńskiej z Udrycz Koniec, a III miejsce otrzymał Tomasz Pieczykolan z Chomęcisk Małych. Przyznano także wyróżnienie dla Anny Bednarz z gminy Nielisz.

W kategorii śpiew Komisja przyznała dwa równorzędne I miejsca, otrzymały je: duet Solgit: Julia Mazurek i Natalia Bełkot ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przygotowane przez panią Annę Chabros za piosenki pt. „Spod strzechy” i „Od Sitańca”, oraz Wiolinki i Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Zespół pod kierunkiem pani Renaty Banach zaśpiewał: „Na nic to śpiewanie” i „Zakochani na wiosnę”

II miejsce wyśpiewał Zespół Śpiewaczy „Udryczanki”, który zaprezentował się w utworach: „Kocham kwiaty i Ciebie” i „Wyszłabym za dziada”

III miejsce za piosenki „ „Furman” i „ Używaj dziewczyno” przypadło Zespołowi Wokalnemu Canto.

Komisja przyznała także dwa wyróżnienia i otrzymali je: zespół „Moderato” działający w GOK Nielisz, w którego wykonaniu usłyszeliśmy: „Od krzaczka do krzaczka” i „Sarna”, oraz zespół „Chyżanie” „z sołectwa Chyża w dwóch utworach „Lipka zielona’ i „Czerwone jabłuszko”.

W kategorii kulinaria: I miejsce za „Kaczkę w czerwonej kapuście z sodziakami pod grochową pierzyna” i „Pleśniaka” otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Swojaki” z Tarzymiech III

II miejsce otrzymały panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum ze Starego Zamościa za „Hołubcie ze Starego Zamościa” i „ Jeżynową bombę”

III miejsce za „Kluski kudłate” otrzymał Klub Seniora Kalinka ze Skaraszowa.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich z Chomęcisk Dużych, panie przygotowały „Pierogi ruskie ze skwarkami” i „Racuchy z jabłkami”

Koło Gospodyń Wiejskich z Wisłowca za „Gulasz z dzika” i Koło Gospodyń Wiejskich „Ach te Baby” z Nawoza za placki „Buraczek”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz drobne upominki, zaś laureaci nagrody rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content