Umundurowanie dla jednostek OSP

wreczenie mundurow osp 21 12 2023 2754 | GALERIA | 21 grudnia 2023 roku w Centrum Usług Społecznych w Wierzbie odbyła się uroczystość podpisania umów i wręczenia mundurów, oraz obuwia dla czterech jednostek OSP z naszej gminy. Gmina Stary Zamość pozyskała dotację na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z Ministerstwa Sprawiedliwości- którego Dysponentem jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości.

Kwota dofinansowania wyniosła 118.800,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1.200 zł.

Jednostki OSP Wierzba, Udrycze i Krasne otrzymały po 25.000 zł. W ramach tej kwoty dla każdej z nich zakupiono: po 6 kompletów ubrania specjalnego 3 – częściowego i 1 parę butów strażackich specjalnych.

Jednostka OSP Chomęciska Duże otrzymała wsparcie w wysokości 45.000 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: 8 kompletów ubrań specjalnych 3-częściowych, 8 kompletów ubrań koszarowych 4- częściowych, 11 kompletów ubrań koszarowych 3-częściowych, 8 par butów dla kadry dowódczo-sztabowej i 1 parę butów strażackich skórzanych specjalnych.

Umowy z jednostkami podpisał i sprzęt przekazał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

 

 

FS osp

Skip to content