Umożliwiamy organizację półkolonii w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

w czasie najbliższych ferii zimowych, które wyjątkowo odbędą się w jednym terminie (4-17 stycznia 2021 r.), w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem, MEN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe wytyczne sanitarne oraz komunikat MEN w tej sprawie dołączam do wiadomości. Materiały te znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole.

Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Proszę również o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom. 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 


Załączniki:

  1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych – komunikat
  2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych
Skip to content