Turniej Wiedzy Pożarniczej 04.04.2022

turniej wiedzy pozarniczej 2022 04 04 3359 | GALERIA | Po dwóch latach przerwy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu wznowili organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem tego turnieju jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Eliminacje gminne odbyły się w poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu. Wzięło w nich udział 12 dzieci w pierwszej grupie wiekowej (klasy I- IV), oraz 8 w drugiej grupie wiekowej ( klasy V-VIII) ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Do turnieju przygotowała je pani Anna Chabros.

Każdy z uczestników miał do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

W pierwszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Maja Bojar z klasy IV b (13 pkt). Po dogrywce składającej się z 10 pytań testowych II miejsce zajęła Lena Derkacz z klasy IV a a III miejsce Mikołaj Pawelczyk także z klasy IV a

W drugiej grupie wiekowej I miejsce zajęła Lena Pawelczyk z klasy V b (16 pkt), II miejsce Julia Pupiec z klasy V b (15 pkt) i III miejsce Paulina Teterycz z klasy V a (14 pkt)

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe, które w imieniu Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego wręczyli Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Wacław Mróz i Komendant Gminny OSP Stanisław Dusznik.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będą reprezentować Gminę Stary Zamość na Turnieju na szczeblu powiatowym, który odbędzie się w Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content