Turniej Wiedzy Pożarniczej- 10 marca 2010
turniej_weidz_poz_2010

gleria

Po raz kolejny wzorem lat ubiegłych Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu Waldemar Raczyński zorganizował Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzież z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
Do turnieju zgłosiło się 9 dzieci ze szkół podstawowych z Wierzby, Udrycz i Krasnego oraz 3 osoby z Gimnazjum w Starym Zamościu.

I miejsce w kategorii dla szkół podstawowych zajął Sebastian Macioszek ze Szkoły Podstawowej z Udrycz pod kierunkiem pani Wioletty Rusztyn.
II miejsce zajęła Sylwia Złomańczuk ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie,
III miejsce Paulina Szymala ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, obie przygotowała pani Marzena Rusztyn.
Na poziomie gimnazjalnym I miejsce zajęła Małgorzata Niedziela, II miejsce Katarzyna Jaworska i
III miejsce Anna Świrszcz wszystkie z Gimnazjum w Starym Zamościu, przygotowane do turnieju
przez panią Beatę Soboń.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i upominki.

Fot. i oprac. E.Czarny

Skip to content