Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ
Z DNIA 15.01.2021

Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12.01.2021r. /zmienionej decyzją nr ZK-III.68.20.2021 z dnia 14.01.2021r/ Samorząd Gminy Stary Zamość będzie realizował zadanie pod nazwą “Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Transport do punktów szczepień będzie zapewniony:
a)    osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie ,,R” lub ,,N” lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b)    osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie transportu w Urzędzie Gminy Stary Zamość jest
Pani Iwona Drozdalska tel. 84 6164238, 84 6164231  w godzinach od. 8.00 do 15.30.
 /od poniedziałku do piątku/

UWAGA!

Na dowóz do punktu umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

  • mamy wyznaczony termin szczepienia;
  • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

Urząd Gminy Stary Zamość nie prowadzi rejestracji osób do szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wykaz  punktów szczepień na terenie Gminy Stary Zamość:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej R- MED Zofia Rejman

Wierzba 30, 22-417 Stary Zamość tel. 84 6163229

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie

Wójt Gminy Stary Zamość
/-/Waldemar Raczyński

Skip to content