TalentowiSKO

mini TalentowiSKO 8934

mini TalentowiSKO 8937

70 Członków Szkolnego Klubu Wolontariusza „Uśmiech” działającego przy Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu przystąpiło do konkursu Spółdzielnia Dobrych Serc w ramach Ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO. Jest to Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.

Wszyscy uczestnicy zostali również członkami Szkolnej Kasy Oszczędności przy Banku Spółdzielczym w Izbicy, który to bank objął patronat nad Projektem. Celem Projektu jest wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi jak również propagowanie idei szeroko pojętego wolontariatu. Przystępując do Projektu uczniowie musieli wybrać sobie jakiś cel na który będą zbierać środki pieniężne, oraz rozpropagować go, poprzez wydanie ulotek i prowadzenie bloga na stronie swojej szkoły.

Po konsultacjach podjęto decyzję, że zebrane pieniądze zostaną przekazane na remont pomieszczenia i wyposażenie świetlicy w mieszkaniu chronionym w Starym Zamościu.

Projekt jest realizowany już od 1 października 2014 i będzie trwał jeszcze do 30 kwietnia 2015 roku. W tym czasie Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza „Uśmiech” pod kierunkiem koordynatora Projektu Pani Beaty Soboń zbierają pieniądze sprzedając cegiełki na różnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych, organizują cotygodniowe szkolne kiermasze domowych wypieków, kiermasze wyrobów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych i wiele innych.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie Projektu odbędzie się 26 maja 2015 roku. W ten dzień bowiem przypada 5-lecie powstania Szkolnego Klubu Wolontariusza „Uśmiech”.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content