Talentowisko 2017

talentowisko 2017 02 15 0272 | GALERIA | Po raz drugi wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Uśmiech” działającego w Gimnazjum w Starym Zamościu przystąpili do ogólnopolskiego programu Talentowisko.

Jest to program Banków Spółdzielczych rozwijający działania Szkolnych Kas Oszczędności.

Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy zarządzać finansami. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową. Gimnazjaliści otrzymują praktyczną wiedzę o finansach, która pomoże im w organizacji działań ukierunkowanych na zdobycie środków finansowych na wybrany cel.

Młodzież na poziomie gimnazjalnym rywalizuje w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie ma za zadanie organizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel.

Tym razem wolontariusze ze Starego Zamościa od 01 listopada 2016 roku rozpoczęli zbiórkę dla Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, z którą to placówką, gimnazjum współpracuje już od 7 lat. Pieniądze, które zbiorą wolontariusze będą przeznaczone na pomoc przy zakupie aparatu USG ułatwiającego szybką diagnozę chorych przebywających w hospicjum.

Młodzież pod kierunkiem pedagoga szkolnego i koordynatora akcji Beaty Soboń podjęła szereg działań aby zdobyć jak najwięcej środków pieniężnych na ten szczytny cel.

Co środę organizowane są szkolne kiermasze wypieków i wyrobów domowych. Organizowane są także loterie fantowe na które przedmioty przekazali miedzy innymi Prezydent RP, Premier RP i Minister Edukacji Narodowej.

W okresie świąt Bożego Narodzenia wolontariusze sprzedawali miedzy innymi koło kościołów w Krasnem, Starym Zamościu i Udryczach wykonane przez siebie stroiki i ozdoby świąteczne. Tak więc w akcję włączają się nie tylko wolontariusze, ale także ich rodziny rodzice i dziadkowie, którzy między innymi wykonywali karmniki dla ptaków, które także były sprzedawane. W grudniu odbył się mecz charytatywny, drużyny które do niego przystąpiły kupowały cegiełkę w dowolnej kwocie. Zebrano ponad 1 tys. zł. W marcu planuje się słodką loterię ze słodyczy uzyskanych od sponsorów. Będą także rozprowadzane żonkile wykonane z krepiny (symbol hospicjum) w akcji „Żonkil od hospicjum”.

Wolontariusze tegorocznej akcji nad którą patronat sprawuje Bank Spółdzielczy w Izbicy wzięli sobie za punkt honoru, aby zebrać i przekazać jak największą kwotę do hospicjum w Łabuńkach. Bowiem w poprzedniej edycji Talentowiska, wolontariusze ze Starego Zamościa zajęli I miejsce w regionie i w kraju.

Więcej informacji o akcji można przeczytać na stronie Gimnazjum w Starym Zamościu w zakładce Talentowisko.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content