Szkoła Promująca Zdrowie 27.09.2016

promocja zdrowia 27 09 2016 8058 | GALERIA | Szkoła Podstawowa im. K. Namysłowskiego w Wierzbie przystąpiła do kilkuletniego programu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkami Rozwoju Edukacji, oraz kuratoriami oświaty, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szkoła w Wierzbie przystępując do tego programu będzie poprzez swoje działania na niwie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania stara się uzyskać krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pierwszym takim działaniem w tym zakresie był konkurs plastyczny dla dzieci z czterech grup przedszkolnych pt. „Zdrowo jemy i szybko rośniemy”

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem Poseł na Sejm RP Agaty Borowiec i Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego odbyło się 27 września 2016 roku w sali widowiskowej GOK.

Oprócz wystawy swoich prac maluchy z każdej grupy przygotowały krótki występ na temat zdrowego żywienia. Następnie pani Agata Borowiec wręczyła każdemu z dzieci pamiątkowy dyplom, a na ręce dyrekcji szkoły przekazała komplet zabawek.

Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z grup przedszkolnych. Dzięki ich czynnemu zaangażowaniu można było nie tylko skosztować różnorodnych sałatek, surówek i świeżo wyciskanych soków, ale także podziwiać serwowane dania.

Również we wrześniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas od I do VI pt. „Racjonalnie się odżywiam, zdrowie wygrywam” jego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat prawidłowego żywienia, oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywnościowych.

Do dalszych eliminacji została zakwalifikowana praca uczniów z klasy III B.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content