Symbole świąt Wielkanocnych

mini wystawa symbole wielkanocne 4429

| ZDJĘCIE | Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu wraz z Biblioteką Szkolną w Wierzbie zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt „Symbol świąt Wielkanocnych”

Symbole przedstawione były techniką wyklejania z ogólnodostępnych materiałów typu; papier, bibuła, tkanina, plastelina nasiona itp.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji, oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt Wielkanocnych, a także rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni. Oceniano prace pod względem nawiązania do tradycji, walory artystyczne i pomysłowość, oraz estetykę wykonania.

Ogółem wpłynęło 43 prace, w tym jedna zbiorowa z przedszkola działającego przy Szkole Podstawowej w Wierzbie.

W pierwszej kategorii wiekowej ( przedszkole i klasy 0) ze względu na bardzo wysoki poziom prac przyznano 10 równorzędnych pierwszych miejsc: otrzymali je: przedszkolaki za prace wspólną, oraz 9 uczniów z klasy ) 0 a:

Krystian Kostrubała

Amelia Goch

Ilona Furgała

Gabriela Kwiatkowska

Milena Łyś

Maja Węgrowska

Martyna Palichleb

Dominika Król

Mateusz Rusztyn

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I-III) przyznano trzy równorzędne I miejsca. Otrzymali je: Julka Węgrowska -klasa I a

Amelia Tchórz – klasa I a

Aleksander Flis- klasa I a

Cztery równorzędne II miejsca :

Monika Denkiewicz- klasa II b

Wiktoria Baran- klasa III b

Julia Furgała- klasa III b

Gabriela Chrzan- klasa III b

Cztery równorzędne III miejsca :

Małgorzata Kłapouchy- klasa III a

Emilia Gmitrzuk – klasa II b

Piotr Kłapouchy – klasa III b

Klaudia Maluga – klasa III b

Przyznano także 16 wyróżnień :

Maja Wójcik- klasa II c

Ola Mróz – klasa II b

Ola Antoszek – klasa II b

Magda Paruch – klasa II a

Maja Grosman – klasa II b

Julia Kalman – klasa III a

Wiktoria Waszak- klasa III b

Władysław Mazur- klasa III b

Korneliusz Mazurek- klasa III b

Adrian Prokopowicz- klasa III b

Julia Repeć- klasa III b

Daniel Szwal- klasa III b

Edyta Wójtowicz- klasa III b

Marcin Burcon- klasa III b

Klaudia Rybak- klasa III b

Łukasz Burcon- klasa III b

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) Komisja nie przyznawać miejsc, wyróżniła trzy prace otrzymali:

Gabriela Chlebowska – klasa VI b

Aleksandra Chlebowska – klasa VI b

Julia Zwolak – klasa VI b

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora.

Prace można obejrzeć w GBP Stary Zamość i Szkole Podstawowej w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content