Święto plonów w Udryczach 2017

| GALERIA |

Niesiemy złote kłosy

Z naszych zielonych pól

Niech błogosław Bóg

Niesiemy żniwny wieniec

Kłos ciężki się pochyla

Niech nam błogosław Pan Jezus i Maryja

Eucharystia dziękczynna

Z chleba, który mogliśmy

Zebrać z naszych pól

 

Z pieśnią dziękczynną za zebrane plony, oraz wniesieniem do świątyni chleba i wieńców dożynkowych rozpoczęła się Msza Święta w kościele parafialnym w Udryczach 3 września 2017 roku.

Wieniec dożynkowy z Udrycz Końca wnieśli strażacy z OSP, chleb natomiast Marzena Kalita i Zbigniew Tracz.

Wieniec z Udrycz Woli przynieśli członkowie Zespołu Śpiewaczego Udryczanki, chleb na ręce księdza przekazali Marta i Andrzej Szala.

W czasie Mszy Świętej odprawionej przez proboszcza ks. Jerzego Pytlika wierni dziękowali Panu Bogu za wszelkie łaski w czasie tegorocznych żniw.

Po jej zakończeniu wszyscy zostali poczęstowani chlebem, oraz innymi wypiekami wykonanymi przez panie z Zespołu Śpiewaczego Udryczanki. Oprawę artystyczną uroczystość tradycyjnie przygotowała pani Beata Majkut.

W dożynkach parafialnych w Udryczach uczestniczył Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content