Strażacy podsumowują miniony rok 2014

mini 2015-01-05 oplatek 7907

| GALERIA |

W poniedziałek 5 stycznia 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu odbyło coroczne posiedzenie Zarządu Gminnego OSP podsumowujące działalność za miniony rok połączone ze spotkaniem opłatkowym.

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi płk Mieczysław Skiba i ks. Piotr Skóra, który składając życzenia druhom polecił ich „opiece Matki Boskiej i św. Floriana”.

Zebranie otworzył i wszystkich powitał Wójt Gminy Stary Zamość i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP Waldemar Raczyński. Przedstawił także budżet za rok ubiegły, oraz realizację zadań inwestycyjnych. Z ważniejszych inwestycji jakie zrealizowano w 2014 roku wymienić należy między innymi: zmianę pokrycia dachowego na strażnicy w Chomęciskach Małych i zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na strażnicy w Krasnem, oraz oddanie do użytku strażnicy w Wierzbie. Dla OSP Wierzba został zakupiony sprzęt do ratownictwa drogowego LUCAS.

Poprzedni zestaw LUKAS jednostka przekazała jednostce OSP Stary Zamość, którą   przeszkolono w zakresie jego obsługi. Ustalono także harmonogram corocznych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach OSP, oraz miejsce obchodów dnia św. Floriana. W związku z tym, że jednostka OSP z Chomęcisk Dużych będzie obchodziła 90 lecie powstania, właśnie oni będą gościć druhów z całej gminy na tym święcie.

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Waldemar Raczyński zwrócił się do druhów o pomoc w organizacji międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych, oraz powiatowych zawodów sportowych LZS, których nasza gmina będzie gospodarzem w 2015 roku.

Kończąc spotkanie podziękował wszystkim druhom za całoroczna pracę i złożył noworoczne życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Skip to content